thumbnail

Phân biệt FEW và A FEW | LITTLE và A LITTLE

|

1. "Few" và "A few"
Biểu tượng cảm xúc heart "A few" được dùng với nghĩa tích cực, ám chỉ rằng hầu như không có sự thiếu hụt nào trong danh từ được định lượng. Chỉ số lượng nhiều hơn hoặc bằng
Biểu tượng cảm xúc heart "Few" nghĩa tiêu cực. Chỉ số lượng ít hơn hoặc bằng.
--> "Few" và "A few" đứng trước danh từ đếm được số nhiều.
E.g:
- Peter is a man of few words: Peter là người ít nói.
- There are few opportunities for promotion: Có ít cơ hội để thăng tiến.
- He asked me a few questions: Anh ta hỏi tôi một vài câu hỏi.
- I have a few close friends. Tôi có một vài bạn thân (Tức là có ít nhất là một vài người nhưng cũng có thể còn có nhiều hơn thế nữa)
- I have few close friends. Tôi có ít bạn thân (Chỉ có một vài người mà thôi)
2. "Little" và "A little"
Biểu tượng cảm xúc heart Little: ít (với nghĩa tiêu cực)
Biểu tượng cảm xúc heart A little: một ít (nghĩa tích cực)
--> "Little" và "A little" đứng trước danh từ không đếm được.
E.g:
- I have little money, so they are very poor: Tôi có ít tiền (Có rất ít tiền) 
- I have a little money, so they're not poor: Tôi có một ít tiền (Có chút đỉnh tiền; số tiền tôi có trên thực tế có thể nhiều hơn. Đây là cách nói giảm, nói khiêm tốn)

OEC chúc bạn học tập hiệu quả!

TOP CÁC TRƯỜNG HỌC SINH DU HỌC NHIỀUXem thêm »