thumbnail

PHÂN BIỆT "A LOT OF, LOTS OF"

Cùng OEC học về cách phân biệt "A LOT OF VÀ LOTS OF" nha các bạn. :)
|

A lot of / lots of (informal) = a great deal / a large of number of / much / many (formal)

1. "A lot of' và "lots of"
Biểu tượng cảm xúc heart A lot of + danh từ không đếm được + Verb (singular verb)
Biểu tượng cảm xúc heart Lots of + danh từ số nhiều + Verb (plural verb)
E.g:
- A lot of time is needed to learn a language : Để học một ngoại ngữ cần nhiều thời gian và cũng cần nhiều kiên nhẫn.
- A lot of effort is needed to finish this project on time: Để hoàn thành dự án đúng tiến độ cần nhiều nỗ lực. 
- Lots of my friends want to emigrate: Nhiều người bạn của tôi muốn xuất cảnh.
- Lots of us think it's time for an election: Phần lớn chúng tôi đều nghĩ rằng đã đến lúc tổ chức một cuộc bầu cử.

THAM KHẢO THÊM!
- Plenty of được dùng phổ biến trong informal English. 
Don’t rush, there’s plenty of time.
Plenty of shops take checks.
- A large a mount of = a great deal of + non-count noun (formal English) 
I have thrown a large amount of old clothing.
Mr Lucas has spent a great deal of time in the Far East.
- A lot và a great deal có thể được dùng làm phó từ và vị trí của nó là ở cuối câu 
On holiday we walk and swim a lot
The gorvernment seems to change its mind a great deal.

OEC chúc bạn học tập tốt nhé!!!

TOP CÁC TRƯỜNG HỌC SINH DU HỌC NHIỀUXem thêm »