thumbnail

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÔNG SỞ

 Việc giao tiếp thành thạo Tiếng Anh vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ giúp bạn đến gần hơn với công việc mơ ước trong tương lai. Dưới đây là những mẫu câu giao tiếp bằng Tiếng Anh trong môi trường công sở. Cùng OEC học tập chăm chỉ nào!

|

► How long have you worked here? (Cậu đã làm ở đây bao lâu rồi?)

► I’m going out for lunch. (Mình sẽ ra ngoài ăn trưa)

► I’ll be back at 1.30. (Mình sẽ quay lại lúc 1:30)

► How long does it take you to get to work? (cậu đi đến cơ quan mất bao lâu?)

► The traffic was terrible today. (Giao thông hôm nay thật kinh khủng)

► How do you get to work? (Cậu đến cơ quan bằng gì?)

► Absence from work – Vắng mặt cơ quan

► She’s on maternity leave. (Cô ấy đang nghỉ đẻ)

► He’s off sick today. (Anh ấy hôm nay bị ốm)

► He’s not in today. (Anh ấy hôm nay không có ở cơ quan)

► She’s on holiday. (Cô ấy đi nghỉ lễ rồi)

TOP CÁC TRƯỜNG HỌC SINH DU HỌC NHIỀUXem thêm »