thumbnail

Học tiếng Anh về mùa, thời tiết và quần áo

Đây là một video ngắn dạy bạn về mùa, thời tiết và quần áo. Hãy chăm chú và chuẩn bị học tập chăm chỉ cùng OEC nào!

|

TOP CÁC TRƯỜNG HỌC SINH DU HỌC NHIỀUXem thêm »