thumbnail

Học cách nói giờ trong Tiếng Anh dễ nhớ

Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về cách hỏi giờ trong Tiếng Anh nhé. Đây dường như là câu hỏi quen thuộc mà bạn phải sử dụng hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Nhưng bạn không biết trong Tiếng Anh nó được nói như nào? Bài học sau đây sẽ giúp bạn!

|

 

Để hỏi về thời gian trong tiếng anh, ta dùng câu hỏi:

 

Để trả lời,ta dùng các cách nói sau:

1. Giờ chẵn (Kim dài chỉ số 12):

Mẫu câu:        It’s + number (số của giờ) + o’clock

Ví dụ:              It’s 5 o’clock: 5h

 

2. Giờ lẻ (có thêm một số phút):  Có 2 cách nói:

a. Nói giờ trước, phút sau:

 Mẫu câu:       It’s + number (giờ) + minutes (số phút)

                       8:40 :  It’s eight forty

b. Nói phút trước giờ sau:
Mẫu câu:         It’s + minutes (số phút) + PAST + number (số của giờ)

                        8:25 : It’s twenty-five minutes past eight.

 

3. Giờ kém: Nói phút trước giờ sau. 
Mẫu câu:        It’s + minutes (số phút) + TO + number (số của giờ)
                       6:45 : It’s fifteen minutes to seven (hoặc – It’s forty-five minutes past six)
                       9:55 : It’s five minutes to ten. (hoặc – It’s fifty-five minutes past eight)
Tuy nhiên, người ta cũng có thể dùng a quarter với giờ hơn / kém 15 phút và half với giờ hơn 30 phút cho ngắn gọn hơn như sau: 

  • a quarter past = 15 minutes past
  • a quarter to = 15 minutes to
  • half past = 30 minutes past

5:15: It’s a quarter past five (= It’s fifteen past five)
5:45: It’s a quarter to six (= It’s fifteen to six)
5:30 : It’s half past five. (= It’s thirty past five)

Các bạn hãy luyện tập theo hình sau nhé:

clock

TOP CÁC TRƯỜNG HỌC SINH DU HỌC NHIỀUXem thêm »