thumbnail

CÁCH ĐỌC NĂM TRONG TIẾNG ANH

OEC hướng dẫn bạn cách đọc năm,nói viết năm trong tiếng Anh nhé !

|
     Đọc năm trong tiếng Anh tương đối phức tạp. Nói chung, khi năm là một số có bốn chữ số, đọc hai chữ số đầu tiên là một số nguyên, sau đó hai chữ số thứ hai là một số nguyên. Có một vài trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này. Năm mà là trong 100 năm đầu tiên của một thiên niên kỷ mới có thể được đọc như toàn bộ số mặc dù họ có bốn chữ số, hoặc họ có thể được đọc như hai số có hai chữ số.


    Năm mà chỉ có ba chữ số có thể được đọc như một số có ba chữ số, hoặc là một số có một chữ số tiếp theo là một số có hai chữ số. Năm đó là một số có hai chữ số được đọc như một số nguyên. Năm trước công nguyên được theo sau bởi BC, phát âm như hai chữ cái của bảng chữ cái.

    Nếu bạn đã nắm bắt được số thứ tự thì việc đọc năm cũng không quá khó chỉ cần năm 1 số nguyên tắc khi ghép lại là có thể làm chủ và đọc được bất kỳ năm nào.

    Dưới đây là cách đọc của những năm phổ biến từ đó cũng có thể suy ra được các năm khác, với 1 năm cũng có thể có nhiều cách đọc khác nhau.

Năm Cách đọc
2014 twenty fourteen hoặc two thousand fourteen
2008 two thousand eight
2009 two thousand and nine
2000 two thousand
1944 nineteen fourty-four
1908 nineteen o eight
1871 eighteen seventy-one
1900 nineteen hundred
1600 sixteen hundred
1256 twelve fifty-six
1006 ten o six
866 eight hundred sixty-six hoặc eight sixty-six
25 twenty-five
3000 BC three thousand BC
3250 BC thirty two fifty BC
 

Cùng OEC học tiếng anh hiệu quả!

TOP CÁC TRƯỜNG HỌC SINH DU HỌC NHIỀUXem thêm »